Velkommen til en kort præsentation af billedkunstner, Ole Gernot

Malemetoder

AKVAREL

OLIEPASTEL

PASTELKRIDT

BLYANTSTEGNING

KULTEGNING

Acryl

BOGEN : 101 KUNSTNERE
10 års jubilæumsudgave

Årsbogen indeholder oplysninger om 101 nye, talentfulde danske kunstnere med farverige gengivelser af udvalgte kunstværker.

Bogen redigeres af kunsthistoriker og anmelder ved Jyllandsposten og Kunstavisen m.m., Tom Jørgensen.

Årsbogen, der er udkommet siden 2009, har således bragt 808 nye danske kunstnere frem i lyset og er det eneste bogværk, der dækker græsrødderne i dansk kunst.

Om Ole Gernot

Uddannet som bygningsmaler i 1965
Kunstmaler siden 1971

Jeg er uddannet bygningsmaler, og undervist i Materialelære, Farvelære og Frihåndstegning, mv. på Frederiksberg Tekniske Skole – Hovedstadens Malerskole, i 10 år.

I 1986 blev jeg nødt til at forlade malerfaget pga. sygdom.
Tiden herefter har betydet en hel ny udvikling for mig af kreativ art.

I mange år har jeg tegnet og malet meget.
Min foretrukne malemetode har altid været akvarelmaling, og mine yndlingsmotiver er naturen, fugle og portrætter.

I dag arbejder jeg i acryl , akvarel, oliepastel, pastelkridt, blyantstegning, kultegning, samt med farvekomposition. Herudover udfører jeg ” Smertebilleder ” i oliepastel, d.v.s. jeg tegner og maler mine kroniske Smerter. Denne metode lærte jeg på Herlev Amt Sygehus – Smerteklinik. Metoden bliver anvendt i 2005, i De Frivilliges Hus i Bagsværd, hvor en af deltagerne bruger den som Smerteterapi, d.v.s. hun udtaler,-at når Smerterne er store er farveholdningen mørk og ved dage med færre Smerter er de lyse og venlige. Herudover bruger hun meget symboler som, et ” Hul i orange ” og hjerter på en brun bund.

Onsdag d. 6 april 2005 afholdte jeg et debatarragement i Aktivitetscenteret, Telefonvej 8 i Søborg. Titlen på arrangementet var Kunst, Smerter og Livskvalitet – ved dette foredrag redegjorde jeg for Smertebillederne, Psykolog Søren Frølich fortalte om det psykologiske ved at lave Smertebilleder og Musikterapeut Pernille Schwarts fortalte om brugen af musik, som omsættes i billedsprog.

SMERTEDAGBOG : I 2005 har jeg i et samarbejde med Medicinalfirmaet GlaxoSmithKline, udviklet en smertedagbog til kroniske smertepatienter. I dagbogen har jeg beskrevet et afsnit om ,at tegne/male sine smerter.

Smertedagbogen kan rekvireres hos : GlaxoSmithKline ved / Annette Marcher eller Trine Larsen telf.: 44 86 86 86.

I 2005 blev jeg Årets kunstner, hos Medicinalfirmaet GlaxoSmithKline.

Ligeledes laver jeg og har lavet, en hel del indenfor reklamer som vin etiketter, plakater og logo forslag.

Endelig skal nævnes, at jeg i 1994 på Malerskolen opfandt en helt ny evalueringsform som jeg kalder Billedevaluering, – d.v.s. når et pensum var færdigt bad jeg eleverne tegne deres oplevelse af undervisningen. Når tegningerne var færdiggjort forklarede den enkelte elev deres tegning med symboler og farver på. Igennem Billedevalueringen opdagede jeg, at jeg fik meget mere at vide om selve undervisningen og de bløde kvalifikationer, i forhold til de traditionelle evalueringsformer. Denne evalueringsform har vakt megen opsigt i medierne og den pædagogiske verden.

Endelig har jeg i 2004 lavet et billed som jeg donerede til UNICEF,- i forbindelse med flodbølge katastrofen i Asien.Billedet blev bortaktioneret, igennem Lauritz.com
I 2007 har jeg skænket Lokal Historisk Samling i Jægerspris 24 billeder. alle udført fra Kulhuse området i perioden 1981 – 1992.

Hvis Du er interesseret i at vide mere om Billedevalueringen og Smertebillederne, så kontakt mig.

HVEM ER JEG

OLE GERNOT

Jeg hedder Ole Gernot
og er født d. 2/7-1946.

Jeg blev gift i 1968 med Alice Solveig
og vi har to drenge.

Såfremt du skal bruge min postadresse, kan du benytte denne…

Ole Gernot
Vadstrupvej 6, st tv
DK – 2880 Bagsværd

og jeg kan formentlig fanges
på telefon nummer (+45) 22 37 75 18

UDVALGTE REFERENCER